Begravningsbyrå online eller på traditionellt vis?

Oavsett om ett dödsfall kommer plötsligt eller efter en tid av sjukdom så är det många gånger omtumlande när det sker. Efter dödsfallet är det mycket praktiskt som ska lösas på kort tid. Enligt begravningslagen ska kremering eller gravsättning ske inom en månad efter dödsfallet.

Sedan slutet av 1800-talet har det i de större städerna funnits möjligheten att ta hjälp av en begravningsbyrå för att ordna med allt som behövs både före, under och efter en begravning. Den möjligheten finns idag att få i de allra flesta orter runt om i landet. Det är först de senaste 10 åren som det har det vuxit fram alternativ online för att ordna med allt som hör till en begravning.

Enkelt online

Att besöka en begravningsbyrå och sitta ner i lugn och ro för att samtala om fråga efter fråga upplevs av många som en trygghet. Begravningsentreprenören har erfarenhet att dela med sina kunder och leder samtalet framåt mot en helhetslösning. Det kan ibland upplevas som att många beslut ska fattas på kort tid och det är även lätt att bli påverkad under samtalets gång.

Den som väljer att boka en begravning online kan välja att planera på nätet, via telefon eller vid ett möte. Man ser det ofta som en fördel att kunna jämföra olika alternativ hos  i lugn och ro innan man tar några beslut. Ibland handlar det om att informera och rådfråga andra anhöriga för att komma vidare i planeringen. Då är det en fördel att en onlinebyrån är tillgänglig alla tider på dygnet.

Bor man på landsbygden kan det också upplevs positivt att slippa resa iväg till närmaste tätort där det finns en begravningsbyrå. Allt kan planeras och ordnas hemifrån genom att göra det online.

Kostnad

Oavsett vilken typ av begravningsbyrå man anlitar så kostar det att anordna en värdig begravning. Här finns det mycket att ta ställning till för att hålla kostnaderna nere. På onlineföretagen finns det ett planeringsverktyg där man ser olika förslag och vad kostnaden blir. Det finns även ett digitalt verktyg för att ta fram en annons till tidningen till olika kostnader.

Mycket handlar om hur stor vana man har att arbeta digitalt. Känner man sig osäker på att agera online är det så det personliga mötet att föredra.

Ordna allt själv?

Måste man överhuvudtaget ha kontakt med en begravningsbyrå eller kan man ordna allt själv? Mycket kan man ordna med på egen hand, men det finns moment som behöver ombesörjas av professionella personer. Det handlar till exempel om transport från hemmet till bårhuset och vidare till lokal för begravning. Även momenten med kistnedläggning och kremering behöver skötas av personer med erfarenhet kring detta. Här kommer en begravningsbyrå in i bilden.

Det blir allt vanligare med otraditionella former för en begravning. Det samma gäller för spridningen av askan efter en kremering. Här finns det en rad bestämmelser att förhålla sig till. Mycket går att läsa på nätet på egen hand, men det är ofta till stor hjälp att rådfråga en professionell person, så att allt sker på rätt sätt.