Klimatet påverkar materialvalet 

En av de viktigaste övervägandena när du väljer ett takmaterial är dess väderbeständighet. Närmare bestämt, hur materialet är konstruerat för att tåla vårt svenska klimat. Innan du fattar ett beslut om vilken typ av material du ska använda bör du vara noga med att undersöka dess unika väderbeständighets egenskaper. I detta fallet kan det alltid vara bra att rådfråga en extern expert som till exempelvis en takfirma. 

Tänk på materialets hållbarhet och hur det kommer att påverka ditt tak. Du kan hjälpa till att förlänga dess livslängd genom att se till att installationen är felfri och att regelbundet underhålla ditt tak. 

Tänk på din budget vid materialvalet 

Sist men inte minst är det av allra största vikt att du räknar ut din budget, klicka här, så att du sedan kan avgöra hur mycket du kan spendera på takmaterialet. Priserna på takprodukterna kan variera mycket och materialvalet kommer att stå för en betydande del av kostnaden för ditt projekt. När du lägger ett nytt tak behöver du först räkna in cirka 50-100 kronor per kvadratmeter för underlagspapp – innan du köper själva takmaterialet. Nedan finner du exempel på ungefärliga priser för vanliga takmaterial. Observera att priserna är per kvadratmeter. 

  • Tegelpannor – 120 – 210 kronor 
  • Betongpannor – 100-140 kronor 
  • Plåttak – 70-150 kronor 
  • Papptak – 50-100 kronor 

Utöver det material som du kommer att behöva för ditt byggprojekt måste du också göra plats i din budget för arbetskostnader och eventuella oförutsedda ändringar eller reparationer under projektets gång.