Vad är ”King of Roofs”?

King of Roofs är en tävling som anordnas av Monier och som sedan 2007 utser ”Årets takläggare”. På deras hemsida går det att läsa om samtliga takläggare som vunnit priset sedan dess och vilka projekt de genomfört som gav dem första priset.

Anordnas av Monier

Tävlingen är öppen för de takläggare som är med inom Monier Takpartner nätverket. Ett nätverk som har som mål att öka kunskapen om och intresset för branschen. Bland annat jobbar de för en större yrkesstolthet och att lyfta fram hantverkare med en extra hög kunskapsnivå.

Bidrag

Takläggare kan vara med i tävlingen med flera olika bidrag. Ett bidrag är därmed ett takprojekt som genomförts av ett företag. Därmed kan man alltså skicka in bidrag på flera olika projekt om man anser att dessa passar in i tävlingsformen.

Det som sker är att man tar en bild innan renoveringen av taket påbörjats samt en eller flera bilder efter att renoveringen är klar. Till detta måste det bifogas tillvägagångssätt, vilket material som valts och om man som takläggare stött på specifika problem.

När bidragen kommer in blir dessa undersökta och bedömda utifrån flera olika aspekter. Bland annat ser domarna på vilken estetisk lösning på takrenovering & takarbete som takläggarenstockholmslän.se har gjort med takläggarna valt samt hur man klarat av de tekniska utmaningarna. Utöver det ser man exempelvis på specialkomponenter, taktillbehör, lönsamhet och inte minst om kunden varit nöjd eller inte.

Monier är verksam i flera länder och har därför King of Roofs i alla nordiska länderna samt de baltiska länderna. Detta med samma inriktning och mål som i Sverige.

Exempel på vinnare

Ett exempel på vinnare kan tas från 2013 då projektet för att lägga om taket på Stockholms Stadshus fick priset. Projektet var speciellt och utmanande på flera sätt. Bland annat genom att takläggningen skulle ske på ett av Sveriges mest kända byggnader. Dessutom var taklutningen på 80 grader vilket är extremt i dessa tillfällen. Utöver detta fanns tekniska svårigheter utifrån att takteglet skulle matcha känslan och utseendet sedan tidigare.

I motiveringen kring varför just detta projekt vann valde domarna att framhäva dess komplexitet. Eller som de skriver i motiveringen att det är svårt att finna ett svårare takprojekt än just detta. Detta alltså på en byggnad med riksintresse, kulturvärde och stort symbolikvärde.

Taken på stadshuset tog flera år att renovera från att man påbörjade projektering till att allt var klart. Det var därmed sista året på detta projekt som detta vann priset.