Värt att pressa priset på golvläggning

Det billigaste sättet att lägga ett golv är att göra det själv. Det enda du betalar för är materialet varpå du, troligtvis med ett par vänner, lägger golvet på plats. Många väljer istället att boka en golvläggare som sköter hela arbetet. Det kostar mer men då behöver man inte lyfta ett finger gällande arbetsinsats. Det man däremot bör lägga tid på är att pressa priset. För det finns pengar att spara.

För det första bör du alltid ta in offerter från flera golvläggare. Detta förutsätter att arbetet är större och beräknas ta minst ett par dagar. Självklart kan man jämföra priser på golvläggare även om det är ett mindre jobb men skillnaden blir då inte så stor i kronor och ören.

Beräkna först ungefär hur stor yta som golvläggning ska ske på. Planera vilket slags golv ni tänkt er och om ni vill ha hjälp med något mer än bara själva monteringen av golvet. Ska de exempelvis även montera lister, dra om rör osv. På detta sätt har du klart för dig vad du förväntar dig av de golvläggare som ger offert. Det gör också att de kan ge offerten betydligt tydligare.

För det andra kan du undersöka vad du kan göra själv. Ska du lägga golvet på befintligt golv eller behöver det gamla golvet tas bort? Knarrar det gamla golvet eller finns det fukt under det bör det absolut tas bort och ersättas med ett nytt. Detta är något relativt enkelt och svårt att misslyckas med. Om du kan göra detta jobb kan ju även priset bli lägre för det jobb som din golvläggare sedan ska genomföra.

För det tredje kan du förbereda underarbetet. Om det gamla golvet tas bort genomförs ofta en förbättring av materialet under. Är det en betongplatta kanske den behöver slipas för att det ska skapas en planare yta. Har du kompetensen kan du genomföra detta. Eventuellt kan din golvläggare fortsätta med slipningen när golvet ska läggas. Det är ju inte säkert att de är nöjda med underlagsarbetet. Men gör du det noga kan det räcka.

För det fjärde kan du ta hand om allt spillmaterial. Då slipper hantverkare köra detta till återvinningen på arbetstid – något som kunden direkt eller indirekt betalar för.

Gällande inköp är det däremot inte alltid fördelaktigt att köpa in allt i förväg. Här bör man prata med sin golvläggare vad som är det bästa alternativet. Inte sällan kan de sköta inköpen bara du bestämmer vilket golv du vill ha. Orsaken är att de mycket ofta har stora rabatter hos återförsäljarna. Rabatter som de ”tjänar” på genom att sedan fakturera fullt pris till kunden.  För kunden innebär det att man inte betalar något extra för tjänsten att köpa in golvet – hantverkaren tjänar ju pengar på rabatten.

Det viktigaste rådet är alltså att jämföra flera olika golvläggare och ställa offerterna mot varandra. Men glöm inte att du kan påverka priset genom att utföra vissa arbeten själv. Det gäller därmed att hitta en balans mellan egen arbetsinsats och inköpt arbetsinsats.