Arbetsprocessen för takarbete vid takomäggning 

Som husägare har man många ansvarsområden. Hela huset ska hållas i fint skick, trädgården ska hållas trimmad och man måste ständigt hålla uppsikt för när det är dags att anlita en takläggare. Taket är något som alla husägare bör prioritera att hålla uppsikt över. Det är lätt att underskatta takets funktion, det är lätt att ta det för givet. Samtidigt som taket är så viktigt för att kunna hålla oss torra och varma är det också väldigt utsatt för fukt. En litet hål i taket som inte syns utifrån kan låta vatten sippra in och orsaka svåra fukt- och mögelskador. Det går inte att understryka nog hur viktigt det är att hålla koll på sitt tak. När behovet att lägga om taket faktiskt inträffar är det dessutom väldigt viktigt att ta tag i problemet omgående för att undvika framtida komplikationer. 

Arbetsprocess för takbyte 

Om du ska byta ditt tak på egen hand behöver du först och främst genomföra en del förberedelser inför arbetet. Det innefattar bland annat att läsa på och samla på dig information kring hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du är kunnig inom takläggning och vet vilka fallgropar du ska undvika. Förövrigt behöver du köpa eller hyra en ställning som du kan ställa runt taket och ställa en container du kan lägga skräp i. När du planerat projektet noggrant och detaljerat är det dags att sätta igång. 

  1. Riv taket

Först och främst måste ditt nuvarande tak rivas ner. Hur du river ner taket är upp till dig, men fokusera på att göra det säkert snarare än snabbt! Det kan vara bra att ta hjälp av någon för att enkelt få ner alla takpannor från taket. Släng allt material i containern.  

  1. Granska undertaket

Efter du rivit ner ditt tak behöver du inspektera ditt undertak. Se efter om det finns några skador eller röta som på något sätt påverkar hållfastheten av undertaket. Arbeta successivt och gå igenom hela undertaket. 

  1. Inspektera vinden

Passa på att gå upp på vinden och säkerställ att det inte uppkommit några fuktskador som orsakats av läckage från taket. Om du hittar några tecken på fukt- eller mögelskador måste du åtgärda detta problem innan du går vidare med takläggningen. 

  1. Lägg underlagspapp

Nästa steg är att lägga ny underlagspapp. Se till att alla skarvar blir helt täta. 

  1. Mät taket

Nästa steg är att mäta taket inför att lägga läkten. Montera sedan läkten och fäst den. 

  1. Lägg på takbeklädnad

Sista steget är att lägga på takbeklädnad på taket så alla pannor ligger tätt mot varandra. Om du lägger plåttak måste anslutningsskarvarna vara ordentligt tätade så de inte kan släppa in någon fukt vid takslutet eller runt omkring skorstenen. Nu har du ett nytt tak!