ROT-avdrag när du anlitar snickare 

I Sverige har du som privatperson rätt att använda ROT-avdraget när du anlitar en snickare för arbeten i din privata bostad. ROT-avdraget ger möjlighet att sänka den totala kostnaden med hela 30 %, vilket gör att fler har möjlighet att få hjälp när de behöver. Här kommer du att få lära mer om ROT-avdraget och hur det fungerar när du anlitar en snickare för ditt projekt. Majoriteten av alla som har anlitat en snickare i Sverige har redan koll på hur ROT-avdraget fungerar. Idag är ROT-avdraget något som används av nästan alla privatpersoner som är i behov av att anlita en hantverkare. Avdraget gäller inte specifikt för just snickare, utan det gäller även för den som är i behov av en elektriker, VVS-montör, takläggare eller golvläggare. För att du ska kunna nyttja avdraget finns det några saker som är viktiga att ha koll på. Vem som helst har nämligen inte rätt att använda sig av det och alla företag erbjuder det inte. Vi listar vad som gäller! Verktyg för snickare

ROT-avdrag för privatpersoner – vad gäller? 

ROT-avdraget är sedan länge ett skatteavdrag som tilldelats privatpersoner som är över 18 år och som uppfyller villkoren. Det är Skatteverket som ligger bakom avdraget och som säkerställer att det betalas ut på rätt sätt. 

Hur mycket avdrag får man? 

ROT-avdraget och RUT-avdraget ger en sammanlagd summa på 50 000 kronor om året och per person. Det innebär att du och en eventuell partner har sammanlagt 100 000 kronor om året att använda er av på samma adress. Observera att du inte kan använda beloppet för att göra ett totalt avdrag på hela fakturan direkt. Vid varje fakturering kan du reducera arbetskostnaden med 30 %. 

Vad gäller avdraget för? 

ROT-avdraget gäller för majoriteten av alla hantverksarbeten som utförs i din privata bostad eller i en bostad som du äger. Det kan vara en bostadsrätt, villa eller radhus, men det kan också vara ett småhus eller en sommarstuga. Observera att ROT-avdraget inte gäller för fristående hus på din trädgård, t.ex. ett fristående garage. Är garaget sammankopplat med bostadshuset kan du dock använda ROT-avdraget. 

Vad är kraven för att vara ROT-berättigad? 

För att du ska ha rätt att använda ROT-avdraget behöver du vara minst 18 år gammal och betala skatt i Sverige – årligen och upp till ett visst belopp. Du behöver även äga den bostad som du vill få arbetet utfört på, t.ex. genom en bostadsrätt. Andra viktiga saker att komma ihåg är att ROT-avdraget endast kan användas hos hantverkare som är registrerade för F-skatt och att reduceringen endast gäller arbetskostnaden, ej kostnader för material.